Wilkowicka 53
44-180 Toszek
tel. 32 233 42 27
gees@gees.com.pl

Dział instalacyjny

  • Elektryczne – przewody, lampy, żarówki, LED, skrzynki, puszki i włączniki
  • Grzewcze – kotły co, grzejniki, bojlery, pompy, zawory, rury miedziane i PEX
  • Kanalizacyjne – rury PVC, lite i spienione, 32-250mm, kształtki
  • Wodociągowe – rury, zasuwy, zawory, hydranty, liczniki
  • Gazowe – przewody, skrzynki, zawory
  • Narzędzia instalatorskie i Elektronarzędzia
  • Systemy wentylacyjne i klimatyzacji – kanału, wentylatory, kratki
  • Drenarskie – rury, studnie, kinety, kręgi i rury betonowe
  • Żeliwo drogowe, włazy, wpusty uliczne
Materiały instalacyjne Toszek
Sprawdź aktualne promocje
Korzystaj z okazji dostępnych wyłącznie w GEES!